P&P-Commissie

P&P commissie

De Pers- en Propaganda Commissie verzorgt alle zaken die betrekking hebben op de vereniging,
binnen en buiten het seizoen, in relatie tot de pers en propaganda.

We houden ons o.a. bezig met vragen als:
–  Hoe zetten we onze vereniging op de kaart;
–  Hoe treden we als vereniging naar buiten;
–  Hoe promoten we C.V. De Knollentrekkers zo goed mogelijk als totale vereniging;
–  Hoe  kunnen we de activiteiten van onze commissies het beste onder de aandacht brengen.

De Pers- en Propagandacommissie heeft o.a. tot taak:
–  Het verzorgen van zo veel mogelijk publiciteit voor de activiteiten van de hele vereniging;
–  Het verzorgen van flyers ten behoeve van de verschillende activiteiten.
–  Het verzorgen en up- to date houden van deze website
–  Het inzetten van Sociale media met als doel verdere bekendheid te geven aan de activiteiten,
nieuws en bekendheid van onze vereniging.

Leden van P&P-commissie zijn:
Arjan Nadorp, Mariel Hofste, Anneke Velthuis en Daniek Scholten

Een gezellig clubje maar we kunnen nog wel wat helpende handjes gebruiken.
Interesse? Neem dan even via de mail contact met ons op.
Ons mailadres is: penp@deknollentrekkers.nl